ارتش تئاتر نمایش اعتراف همکاری موفقیت

ارتش: تئاتر نمایش اعتراف همکاری موفقیت استقبال شهاب حسینی علی نصیریان

گت بلاگز اخبار پزشکی ترکیب سویا به مقابله با سرطان سینه کمک می کند

به گفته محققان، ترکیب موجود در محصولات غذایی سویا به توقف روند پیشرفت سرطان سینه کمک می کند و شیوه ای به سوی درمان های تازه پیشگیری از بیماری خواهد بود. 

ترکیب سویا به مقابله با سرطان سینه کمک می کند

ترکیب سویا به مقابله با سرطان سینه کمک می کند

عبارات مهم : تومور

به گفته محققان، ترکیب موجود در محصولات غذایی سویا به توقف روند پیشرفت سرطان سینه کمک می کند و شیوه ای به سوی درمان های تازه پیشگیری از بیماری خواهد بود.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه آریزونا آمریکا عنوان می کنند جنیستین، ترکیب موجود در مواد غذایی سویا، می تواند از ژن BRCA۱ محافظت کند، ژنی که نقش اساسی در پیشگیری از رشد تومور در بافت سینه ایفاء می کند.

ترکیب سویا به مقابله با سرطان سینه کمک می کند

ژن BRCA۱ ژن سرکوب کننده تومور هست. در صورتیکه به طورعادی عمل کند، به حفظ پایداری و ثبات DNA کمک می کند و در برابر بیماری های ژنتیکی نظیر سرطان نقش حفاظتی ایفاء می کند؛ زمیانیکه ژن BRCA۱ به شکل غیرعادی عمل کند، عملکرد دفاعی بدن در برابر سرطان سینه مختل می شود.

درصد کمی از موارد مبتلا شدن به سرطان سینه ناشی از جهش در ژن BRCA۱ هست، بسیاری از بیماران دیگر مبتلا به سرطان سینه دارای نسخه های عادی هستند، ولی ژن های ارزش “متانول دار” شده است اند، یعنی در رشته مولکول های کربن پیچیده شده است که آنها را غیرقابل خواندن می کند.

به گفته محققان، ترکیب موجود در محصولات غذایی سویا به توقف روند پیشرفت سرطان سینه کمک می کند و شیوه ای به سوی درمان های تازه پیشگیری از بیماری خواهد بود. 

به گفته محققان، ژن BRCA۱ خاموش در این شیوه قادر به انجام وظیفه اش به عنوان سرکوب کننده تومور نیست.

یک گیرنده موسوم به AhR (گیرنده هیدروکربن آروماتیک) ژن BRCA۱ را خاموش می کند و در نتیجه زنجیره ای از تاثیرات نامطلوب شروع می شود.

زمانیکه BRCA۱ قادر به انجام وظایفش به عنوان سرکوب کننده تومور نباشد، سلول های سرطانی می توانند تکثیر یابند.

ترکیب سویا به مقابله با سرطان سینه کمک می کند

محققان این مطالعه دریافتند AhR می تواند از طریق جنیستین مورد نشانه قرار گیرد.

تیم تحقیق امیدوار است این کشف بتواند منجر به درمان مبتنی بر جنیستین شود و بتواند کارها مضر AhR را متوقف سازد.

به گفته محققان، ترکیب موجود در محصولات غذایی سویا به توقف روند پیشرفت سرطان سینه کمک می کند و شیوه ای به سوی درمان های تازه پیشگیری از بیماری خواهد بود. 

واژه های کلیدی: تومور | محققان | سرطان سینه | مقابله با سرطان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs