ارتش تئاتر نمایش اعتراف همکاری موفقیت

ارتش: تئاتر نمایش اعتراف همکاری موفقیت استقبال شهاب حسینی علی نصیریان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی کناره‌گیری غیراختیاری نجفی ربطی به مراسم برج میلاد و احضار به دادسرای پایتخت کش

مشاور رسانه‌ای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: استعفای نجفی این خبر پنهان منفی را به جامعه داد که چون با اختاپوس فساد در شهرداری در افتاد و مقبول نی

کناره‌گیری غیراختیاری نجفی ربطی به مراسم برج میلاد و احضار به دادسرای پایتخت کش

غلامعلی رجایی: کناره گیری غیراختیاری نجفی ربطی به مراسم برج میلاد و احضار به دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران ندارد

عبارات مهم : ایران

مشاور رسانه ای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: استعفای نجفی این خبر پنهان منفی را به جامعه داد که چون با اختاپوس فساد در شهرداری در افتاد و مقبول نیفتاد، ناچار بهانه بیماری را پیش کشید.

به گزارش ایلنا، غلامعلی رجایی در در رشته توییت هایی خود نوشت: شهرداری در بهشت است و نجفی در شهرداری. بعد نجفی در بهشت است! کسی دلش نمی خواهد «داوطلبانه» از بهشت بیرون برود! خصوص اینکه «نجفی» هم باشد!

کناره‌گیری غیراختیاری نجفی ربطی به مراسم برج میلاد و احضار به دادسرای پایتخت کش

وی با بیان اینکه از نزدیک در جریان استعفای دکتر نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران هستم، اظهار داشت: این کناره گیری غیراختیاری! ربطی به مراسم برج میلاد و احضار ایشان به دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران ندارد.

مشاور رسانه ای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: استعفای نجفی این خبر پنهان منفی را به جامعه داد که چون با اختاپوس فساد در شهرداری در افتاد و مقبول نیفتاد، ناچار بهانه بیماری را پیش کشید.

مشاور رسانه‌ای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: استعفای نجفی این خبر پنهان منفی را به جامعه داد که چون با اختاپوس فساد در شهرداری در افتاد و مقبول نی

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs